jQuery(document).ready(function($){ jQuery('#MoSearchbtn').click(function(){ jQuery('#MoclickSearch').toggleClass('activeSearch'); }); }); //MoclickSearch
Search
Generic filters

תקנון

תקנון האתר final-sale.co.il

הגדרות:
האתר –  להלן “final-sale.co.il”
“המוכר”: בעלי האתר – חברת “פיינל סייל” ועובדיה – אשר מנהלים ומפעילים את האתר
“המזמין” או “הרוכש” באתר- כל מי אשר ביצע פעולת רכישה של מוצר באמצעות האתר.
התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
“ביצוע פעולה באתר”– משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם הרכישה באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.
התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר.
השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.
חברת ״פיינל סייל״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על תנאי ההשתתפות שבו. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתף/המזמין בלבד.

הזכות להשתתף, להזמין ולרכוש באמצעות ה״אתר״ :
רשאים להזמין באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הבאות : אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ,תנאי מוקדם לאישור הזמנה על ידי האתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. אישור סופי להזמנה מותנה בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. ובמידה ויידרוש האתר על המזמין יהיה להציג צילום של תעודת הזהות לצורך זיהוי כי המזמין הינו הבעלים של כרטיס האשראי.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים ״פיינל סייל״ שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מזמינים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה ונציגי פיינל סייל יהיו סבורים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כי המציעים עלולים למכור מוצרים או שנרכשו ב״אתר״ לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.
ל״פיינל סייל״ שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור.
ל״פיינל סייל״ הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של מציעים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהול התקין של המכירות באתר.

כללי:
אתר ״final-sale.co.il״ מפרסם אתר מכירות למוצרים באמצעות סוגי מכירות מגוונים, הכל על-פי הוראות תקנון זה.
במקרה של תקלה באספקה – נא לפנות אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר באתר.
במקרה של תקלת שירות –  ניתן לפנות אלינו באמצעות שירות הלקוחות באתר. מומלץ לפנות  קודם למעבדות השירות של המוצר.
בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות בדרך של דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצות בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח.
חברת ובעלי האתר ״פיינל סייל״ שמים לעצמם למטרה, להתקשר אך ורק עם ספקים אמינים ומקצועיים.
במקרה ויוודע ל״פיינל סייל״ כי כנגד ספק מסויים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תברר ״פיינל סייל״ תלונות אלו מול הספק ובמקרה הצורך תפסיק לעבוד עמו.
חברת ״פיינל סייל״ מקפידה לעבוד אך ורק עם יבואנים רשמיים ובעלי תו תקן איכות ושביעות רצון גבוהים בלבד ותדאג להבטחת כספי צרכנים שרכשו מוצרים מספקים באמצעות אתר החברה במקרה שספקים אלה אלו יפשטו רגל או יכנסו להליך פירוק. אחריות על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה – לפי הוראות הדין המוגדרות בחוק ובאחריות מעבדות השירות של היבואנים.
המכירה באתרי ״פיינל סייל״

ביטול עסקה:
ביטול עסקה עפ״י החוק ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תשלח בכתב במייל או בדואר או בתקשורת אלקטרונית לספק ממנו נרכש המוצר וגם לפיינל סייל.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית.
לחברה ולבעלי האתר  יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או תוכנה שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ושירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.

איסוף עצמי :
על המזמין לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח.
במידה ובחר המזמין באופציה של איסוף עצמי, נציגי פיינל סייל יצרו עימו קשר לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי האספקה למוצר.
במידה ולא פנה המזמין לספק תוך הזמן הנקוב במכירה כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמי, רשאי הספק / ״פיינל סייל״ לבטל את הזמנתו.
איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.
המזמין באתר או הרוכש מוצר באתר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת.
לבירורים האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות ממחסני הספק מקום ומועד האיסוף ,יש לפנות לקבל פרטים בדף המוצר באתר .
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך הזמן הנקוב במועד ההזמנה כמועד האספקה מיום אישור ההזמנה ( מזמין אשר לא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור רשאים בעלי האתר ״פיינל סייל״ או הספק לבטל את הזמנתו.

מחסור במלאי:
מפעילי ונציגי האתר וחברת ״פיינל סייל״ עושים כל שביכולתם כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק, המוצג באתר מסוגל להעניקו.
החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי.
החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר ביצוע הזמנה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. .
במידה ואין הרוכש מעונין במוצר החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם, יוחזר לו.
בוטלה המכירה או סופק למזמין מוצר חלופי כאמור, לא תהא ל״פיינל סייל״ כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם למזמין או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי ״פיינל סייל״ בגין הזכייה במכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין.

איחור באספקת המוצר :
במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע”י הספק ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הרוכש בעת הרשמתו לאתר.
מסירת המוצר הינה אישית בלבד, ותתבצע לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הרוכש במעמד המסירה.
היה ורוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. באחריותו ותנאי למסיר ״פיינל סייל״ ת המוצר היא חתימת הרוכש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה.
נציגי ובעלי חברת ״פיינל סייל״ אינם מתחייבים לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. למזמינים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור.
הנהלת ״פיינל סייל״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות באתר ואת תקנון האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים. בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של חברת ״פיינל סייל״ או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על המזמין.
מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, במחוז המרכז, בתל-אביב יפו, או בפתח תקווה
אבטחת מידע ופרטיות באתר – אבטחת האתר המתקדמת ביותר כיום 2018
האתר מאובטח באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות בעולם SSL –   ובאמצעות טכנולוגיית PCI/DSS  המועדפות והמומלצות כיום על ידי חברות האשראי בעולם ובאינטרנט כולו.
איננו שומרים פרטי כרטיס אשראי – בתקן הסליקה המתקדם PCI  פרטי האשראי אינם נשמריםלאחר גמר התשלום בעסקה, למעט אמצעים ליצירת קשר עם הלקוח ולתיעוד הזמנה לצורך שינועה המהיר אל הלקוח ולצורך הטיפול בלקוח בעתיד.

משלוחים וזמני אספקה:
זמני האספקה ומחירי המשלוחים נקבעים על ידי הספקים וחברות המשלוחים ומשתנים ממוצר למוצר בהתאם לגודלו ובהתאם לזמינותו.
נציגי האתר מוודאים מול הספקים מידי יום שכל המוצרים זמינים.
במקרה ומוצר הוזמן מעל הכמות המוצעת ו/ או שאזל המלאי, יוצע ללקוח להמתין למועד האספקה הבא או לבטל ללא דמי חיוב או מוצר חליפי הדומה בערכו או בשוויו בעת ההזמנה והתשלום.

סוגי המשלוחים:
איסוף עצמי חינם – מומלץ לוודא לפני ביצוע ההזמנה את מועדי האיסוף העצמי.
יהיה ניתן לאסוף רק לאחר אישור הספק על קבלת ההזמנה ועל אישור התשלום ולאחר מכן להגיע לאסוף על ידי המשלם בצירוף תעודת הזהות וכרטיס האשראי שאיתו בוצעה ההזמנה.
בכל מקרה אחר יש לבקש ולהגדיר בעת ההזמנה מי יאסוף את המוצר ולהציג ייפויי כח מבעל כרטיס האשראי בצירוף צילום תעודת הזהות של המשלם .

משלוח עם שליח עד הבית או העבודה :
לכל מוצר מוצג המשלוח הרלוונטי לאופן האספקה ולחברת המשלוחים. הזמן המוצג הינו הזמן המקסימלי לאספקה רגילה בשטחי ישראל ובתוך תחומי הקו הירוק.
רב המוצרים מסופקים בערים הגדולות, בהן הפיזור מתבצע מידי יום בתוך שני ימי עסקים. בערים בהן הפיזור אינו יומיומי הזמנות יסופקו במסגרת ימי העסקים המוצגים בעמוד המוצר ובעמוד המשלוח למוצר.

משלוח לתאי איסוף דוגמת boxit ודומיו:
לכל מוצר מוצג המשלוח הרלוונטי לאופן האספקה ולחברת המשלוחים. הזמן המוצג הינו הזמן המקסימלי לאספקה רגילה בשטחי ישראל ובתוך תחומי הקו הירוק.
רב המוצרים מסופקים בערים הגדולות, בהן הפיזור מתבצע מידי יום בתוך שני ימי עסקים. בערים בהן הפיזור אינו יומיומי הזמנות יסופקו במסגרת ימי העסקים המוצגים בעמוד המוצר ובעמוד המשלוח למוצר.
בהזמנות דחופות מומלץ לברר לפני ביצוע ההזמנה באמצעות דרכי יצירת הקשר באתר.

 1. מדיניות החזרות וביטולים :
  א. כל הרוכש מוצר באתר https://www.final-sale.co.il או באחד מאתרי חברת פיינל סייל רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).
  ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
  ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 1. ברכישת מוצר – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור המוצר להיות מסופק.

ג. ביטול של עסקה ייעשה בפנייה באמצעות יצירת הקשר באתר בלבד ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של “final-sale.co.il” מכרטיס הלקוח שלך באתר.
להזדהות ומשלוח הודעת ביטול נא ליצור קשר באמצעות הפרטים באתר או דרך שירות הלקוחות .

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר “final-sale.co.il” , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי
“final-sale.co.il” (“הספק”)
במקום שבו נמסר הנכס.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם .
היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של “final-sale.co.il” תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד’ ו-ה’ לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב’ לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי “final-sale.co.il” או על ידי אחד מספקי הטובין לצורך מתן שירות לפי העסקה,
יהיו “final-sale.co.il” רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה,
בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

ז. לידיעתך: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח
המשנה מצבו לרעה, בכפוף לזכותם של “final-sale.co.il” לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

  1. טובין פסידים;
  2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  2. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  3. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית
גלילה למעלה
דילוג לתוכן